Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Nové Lublice

Nové Lublice

Obec Nové Lublice

webové stránky obce

Nové Lublice leží v západní části Opavska na rozhraní Hornobenešovské vrchoviny a Červenohorské plošiny v nadmořské výšce přibližně 518 m n. m. pod 569 m n. m. vysokým Dvorským vrchem. Obec se rozprostírá na celkové ploše o rozloze 685 ha a žije zde přes dvě stě obyvatel.
První zmínka o Nových Lublicích pochází z roku 1588, kdy je uváděn kostel Nejsvětější Trojice. Název poukazuje na skutečnost, že se jednalo o nově založenou ves, na rozdíl od původních Lublic (dnes starých Lublic). Po celou dobu své existence patřila obec k panství opavské knížecí komory.
Dominantou Nových Lublic, které zřejmě od počátku 18. století až do poloviny minulého století používaly vlastní pečetidlo, na němž byl zobrazen dvouocasý lev ve skoku, který drží v předních tlapách typické zemědělské nářadí - radlici, je již zmiňovaný kostel Nejsvětější Trojice s hodnotným původním vybavením, k němuž patří obraz svaté Barbory od opavského malíře Günthera. Jedná se o dílo, které bylo v roce 1776 barokně upraveno. V kapli směrem k Moravici stojí socha sv. Jana Nepomuckého.
Nové Lublice vznikaly jako takzvaná vesnice ulicového typu. To znamená, že jednotlivé zemědělské usedlosti se záhumenky byly stavěny a umisťovány kolem místní komunikace. Počet obyvatel svědčí o tom, že Nové Lublice jsou malou obcí. Přesto jsou samostatnou správní jednotkou s obecním úřadem a vlastním zastupitelstvem a radou.
Obec Nové Lublice, jejímž druhým nejvyšším vrcholem je Novolublický vrch o výšce 568 m n. m., byla vždy okolím vnímána jako obec s bohatým kulturním životem. Nejvíce si obec cení toho, že se jí daří do kulturně společenského života vtáhnout mládež. Obec vlastní vodovod, mateřskou školu a rozsáhlé pozemky. Nachází se zde prodejna smíšeného zboží, místní pohostinství a zemědělské družstvo.
Obcí Nové Lublice prochází západní a severní hranice Přírodního parku Moravice, který byl založen s ohledem na zájem o zachování krajinářských hodnot údolí řeky Moravice a jeho okolí. Území přírodního parku je zařazeno do oblasti cestovního ruchu a rekreace Jeseníky, do rekreačně krajinného celku Vítkovsko a do jádra oblasti cestovního ruchu a rekreace Oderské vrchy.


Vytvořeno: 15. 10. 2011
Poslední aktualizace: 15. 10. 2011 22:55
Autor: