Obsah

Melč

Melč

Obec Melč

webové stránky obce

Obec Melč leží v nadmořské výšce 407 m n. m. a 15 km jihozápadně od Opavy. Součástí Melče jsou osady Mokřinky a Nový Dvůr. Vesnicí protéká Melčský potok, který se vlévá do řeky Moravice. První zmínka o obci pochází z roku 1377, kdy náležela k vikštejnskému panství. Od roku 1612 patřila Melč do správy panství Oderských z Lideřova a pánům z Hodic. Roku 1755 rozhodovala o jejím osudu Opavská jezuitská kolej. Obyvatelé vesnice se v uvedených časech živili převážně zemědělstvím. Existoval tu však i lihovar a pivovar. Od roku 1888 se panství Melč stalo majetkem Kamila, hraběte Razumovského a jeho manželky Marie. Vypravován je v této souvislosti příběh, že hrabě Razumovský byl při plavbě po rozbouřeném moři ve velkém nebezpečí. Stalo se to u italského města Padua, kde je pohřben sv. A. Paduánský. V té době slíbil, že bude-li zachráněn, postaví kostel připomínající palubu lodě. Dominantou Melče je novogotický kostel sv. Antonína Paduánského, který byl postaven na konci devatenáctého století, podle plánů opavského rodáka Josefa Maria Olbricha. Kostel byl vysvěcen 21. srpna 1890 a v roce 1988 prohlášen za kulturní památku. V blízkosti kostela se nachází fara z roku 1909. Farnost má i svůj sbor.

V údolí nedaleko Melče bylo 14. září 1996 farářem Josefem Kazsperem obnoveno poutní místo Maria Talhof. Došlo zde k opětovnému vztyčení kříže, postavení oltáře a obnovení křížové cesty.

V obci stojí rovněž zámek z 18. století, který nyní slouží pro účely dětského domova. Kolem se rozprostírá rozsáhlý, státem chráněný, přírodní park s řadou vzácných stromů a keřů.Mezi nejvíce zastoupené stromy v tomto parku patří jírovec maďal, který lemuje i okolí kostela. U parku je postaven pomník německým vojákům, padlým v první světové válce. 

Osada Mokřinky, která je v současnosti využívána zejména jako rekreační oblast, je známa především pozůstatky po těžbě břidlice. Opuštěné štoly a šachty dnes poskytují útočiště chráněným živočichům. Například netopýři zde mají hnízdiště, které patří mezi největší na území našeho státu.

Obec Melč disponuje standardní občanskou vybaveností. Je zde poštovní úřad, obřadní síň, kulturní dům, knihovna, zdravotnické středisko s ordinacemi obvodního praktického, dětského, ženského a zubního lékaře. V obci je několik obchodů s potravinami, obchod s textilem a obuví a tři restaurace. Působí tu řada podnikatelských subjektů. Jsou to firmy, které se zabývají chovem skotu a drůbeže, stavební činností, poradenstvím, malířstvím a natěračstvím, autodopravou, péčí o zeleň apod.

Melčské děti se vzdělávají v Masarykově základní škole a mateřské škole. Budova byla postavena za pomocí Matice Slezské a otevřena roku 1935. Škola má vlastní kuchyň a jídelnu, tělocvičnu, posilovnu, saunu, keramickou dílnu, počítačové a odborné učebny.

Do života obce se kromě školy aktivně zapojuje Tělovýchovná jednota Sokol Melč a místní Sbor dobrovolných hasičů, který byl založen v roce 1936. Spolu s nimi pořádá obec různé sportovní a kulturní akce. Například tradiční vodění medvěda, oslavu Mezinárodního dne dětí, svátek matek, maškarní ples. Mezi akcemi nechybí ani slet čarodějnic, mikulášská nadílka či vítání občánků.

Od roku 2000 se Melč aktivně zapojuje do činnosti Mikroregionu Moravice a Euroregionu Silesia, kde navazuje spolupráce s polskými partnery. Obec, která má zbudovanou čistírnu odpadních vod včetně rozvodů veřejné kanalizace, plynofikaci obce, vydává vlastní zpravodaj Rozmach a vydala i kolekci pohlednic. Od roku 2004 má vlastní znak a prapor. V současné době představitelé Melče zaměřují především na opravy a rekonstrukci obecních bytů a komunikací.


Vytvořeno: 22. 1. 2014
Poslední aktualizace: 22. 1. 2014 13:58
Autor: