Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Moravice

Moravice

Obec Moravice

webové stránky obce

Vraťme se trošku zpět do doby, kdy na západním svahu pod tehdy zalesněným vrchem zvaným Hůrka si postavili první stálí obyvatelé svá obydlí a tuto nově vzniklou osadu nazvali jménem Moravice.

První písemný doklad z roku 1283 se zmiňuje o prvním majiteli obce vladykovi Jaroslavovi z Moravice. Za jeho časů a za časů jeho potomků se obec Moravice značně rozrůstala, bohatla a to zejména za doby panování nejvýznamnějšího člena jejího rodu šlechtice Budivoje. Ten v roce 1461 přikupuje k moravickému panství od knížete Opavského Arnošta panství Vokštejn spolu s Vikštejnským hradem. Od této chvíle se nazýval pán z Moravice a Viikštejna.

Budivoj však krátce na to upadl v nemilost u českého krále Jiřího z Poděbrad tím, že jej odmítl uznat českým králem. Proto byl v roce 1464 dán jako odbojník do klatby a odsouzen ke ztrátě hrdla a majetku.

Hrad Vikštejn byl v té době velice pevný a těžce dobyvatelný, avšak Budivoj věděl, že vojsku Jiřího z Poděbrad nebude schopen dlouho odolávat a tak si zachránil holý život útěkem do Polska. 
Tím došlo k rozdělení tak krátkého moravicko-vikštejnského panství.

Z tohoto období pochází pravděpodobně pečetní znamení Moravice s vyobrazením sekáče s kosou. Jedná se o vyjádření zemědělské povahy obce a současně o vyjádření typického zaměstnání tehdejších moravických obyvatel.

Zakladatelem nového významného šlechtického rodu v Moravici se stal Jan Dlouhý z Roudnice, který ji kupuje v roce 1493 spolu s přilehlými, dnes již zaniklými vesnicemi nazývanými Krahulí a Hidová. Od té doby se Jan i jeho potomci píší jako Moravičtí z Roudnice.

Dalším významným mezníkem se stává rok 1622, kdy po porážce českých stavů majitelé obce uprchli do ciziny, obec byla zkonfiskována a připojena k opavskému panství Karla, knížete z Lichtejnštejna. Dochází k značnému šíření křesťanství a obec Moravice prochází obdobím svého největšího rozkvětu. Knížata z Lichtejnštejna obci přáli, jejím přičiněním byla v obci již v roce 1725 otevřena nová škola v domku, kde dnes bydlí p. Šebestová. Ta sloužila až do roku 1899, kdy si obec postavila školu novou. Lichtejnštejnové pomohli obci vybudovat v roce 1755 kostel, který nahradil dosavadní dřevěný. V roce 1777 přibyla ke kostelu farní budova. V té době se počet obyvatel Moravice blížil osmi stům.


Vytvořeno: 22. 1. 2014
Poslední aktualizace: 22. 1. 2014 13:58
Autor: