Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Budišov nad Budišovkou

Budišov nad Budišovkou

Město Budišov nad. Budišovkou

webové stránky města

Poloha

Město Budišov nad  Budišovkou leží  v malebné kotlině mezi Oderskými vrchy a pohořím Nízkého Jeseníku v nadmořské výšce 512 m. n. m..

Nejvyšším vrcholem na území Budišova je 3,3 km dlouhý hřbet Červené hory (749 m), který se vypíná nad Guntramovicemi 6 km západně od města. Nejnižším bodem je pak údolí Moravice pod Jánskými koupelemi v místě, kde řeka opouští území Budišova a vtéká na území sousedního Vítkova. Samotným městem protéká řeka Budišovka.

Součástí města Budišov nad Budišovkou jsou také tři integrované obce - Guntramovice, Podlesí a Staré Oldřůvky – celkově 3013 obyvatel.

Historie

Vznik a založení města jsou nejasné.  První zmínka je z roku 1239, kdy se Střelenský les (povodí horní Odry) stal předmětem sporu mezi klášterem Hradisko a olomouckým biskupem. Před rokem 1305 byl darován olomouckému biskupství. Z darovací listiny královy je zřejmé, že již v tomto roce byl Budišov typickou kolonizační osadou s městským půdorysem.

První písemná zmínka o Budišovu pochází z roku 1301. Také původ názvu města je nejasný. Zřejmě je odvozen od jména opata kláštera Hradisko v Olomouci jménem Budiš, nebo možná od bud horníků, kteří zde sídlili ve 13 století.

Nebývalý rozkvět přineslo Budišovu 16. století. Budišov se stal jedním z předních měst na severní Moravě, kdy zde kvetl obchod i řemesla. Středověký rozkvět byl zastaven válkami na počátku 17.století. A až v prvních letech 20.století se město zařadilo mezi důležitá průmyslová střediska severní Moravy.

Památky

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Základní kámen byl položen 9. 6. 1745 prelátem ze Šternberka. První přípravy ke stavbě byly vedeny děkanem Josefem Baptistem, který přišel do Budišova 30. 4. 1746.

Stavba byla realizována pod zvláštní patronací a finanční pomoci kardinála Ferdinanda Julia, hraběte Troyer.

Stavba trvala do roku 1755. Dokončena byla během působení děkana Johanna Franze Neumanna, který k nám přišel z Oder a byl také městským rychtářem. Vypráví se, že nad domy vedla z náměstí ke stavbě kostela stezka z desek a že tkalci vždy večer dopravili tolik cihel na lešení, aby jich bylo dost na celodenní stavbu. Jako dík dostali tkalci k užívání kůr do té doby, než jim byl odebrán „pro páchání nepravostí“. 

12. dubna 1756 byl kostel zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie a patronem byl olomoucký biskup.

Dům č. 230 u kamenného mostu – dnes MUZEUM BŘIDLICE

Muzeum břidlice, založené v roce 1996, je svým charakterem na našem území ojedinělé. Sídlí v budově bývalého mlýna z 1. pol. 18 st., která dnes patří mezi památkově chráněné stavby.

Muzeum mapuje zajímavou více jak 700letou historii města. Expozice se především soustředí na vznik, zpracování a využití břidlice, která je pro naši oblast charakteristická. Mezi nejzajímavější exponáty paří především archeologické předměty. Nářadí nalezené ve starých štolách. Uloženy jsou zde originály prvorepublikových břidlicových hodin, břidlicové školní tabulky a pisátka, fosílie rostlin a zvířat, které zkameněly, jedinečné dobové fotografie, dokumenty, atd.

 

Muzeum doplňuje naučná „Břidlicová stezka“ procházející bývalými významnými lokalitami těžby.

 

Turistika

V našem městě i jeho okolí se nachází mnoho zajímavých míst  a zákoutí, které stojí za návštěvu. Celá oblast se vyznačuje čistou a malebnou přírodou, která je vhodná především k relaxaci a odpočinku. Krajina Budišovska je svou polohou a rozmanitostí vhodná pro více či méně zdatné pěší i cykloturisty. Část stezek vede po upravovaných i neupravovaných cestách. Více na stánkách města Budišova: http://www.budisov.eu/volny-cas/turistika/  .

Letnice

Za zmínku jistě stojí také velmi oblíbený hudební festival Budišovské Letnice. Více na stránkách: http://www.budisovskeletnice.cz/ .


Vytvořeno: 22. 1. 2014
Poslední aktualizace: 18. 2. 2014 08:48
Autor: