Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

SpolufinancovánoEvropskou unií

Název projektu: Předcházení vzniku komunálního odpadu v obcích Mikroregionu Moravice

Registrační číslo projektu: CZ.05.01.05/04/22_024/0000750

Předmět projektu: Předmětem projektu je řešení problematiky předcházení vzniku komunálního odpadu, který vzniká při kulturních a společenských akcích na území obcí Mikroregionu Moravice. Mezi tento odpad se řadí zejména jednorázové plastové či papírové nádobí. Projekt řeší nakládání s výše uvedenými odpady pořízením opakovaně použitelného nádobí.

Cíl projektu: Cílem projektu je snižování měrné produkce směsného komunálního odpadu a to tím, že se bude předcházet vzniku odpadu spojeného s jednorázovým nádobím. V případě pořízení opakovaně užívaného nádobí je předpoklad, že dojde na území mikroregionu Moravice ke snížení objemu jednorázového plastového a papírového nádobí. Díky pořízenému opakovaně užívanému nádobí je také zajištěna finanční úspora u Mikroregionu Moravice, ale i u členských obcí, protože ty již nebudou muset na každou akci pořizovat jednorázové nádobí a zároveň nebudou vynakládat finanční prostředky na svoz tohoto odpadu.

Na projekt byla poskytnuta podpora z EU.