Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Biologicky rozložitelný odpad

Jedná se o meziobecní spolupráci v oblasti odpadového hospodářství. Konkrétně o materiálové využití odděleně sbíraného BRO prostřednictvím domácího kompostování. Výstupy projektu: 288 ks kompostérů o objemu 900 l, 12 ks kompostérů umístěných na veřejná prostranství obcí o objemu 5100 l, 1 ks štěpkovač, 2 ks mulčovačů.

Na Vítkovsku se rozhodli podpořit třídění biologicky rozložitelných odpadů. V rámci společného projektu tří obcí (Melč, Čermná, Moravice) spadajících do SO ORP Vítkov budou rozmístěny kompostéry do domácností a na veřejná prostranství. Jedná se o soubor opatření, vedoucí k likvidaci BRO na území SO ORP Vítkov. Dále při spolupráci těchto tří obcí dojde k pořízení štěpkovače a dvou mulčovačů, které jim pomohou zpracovávat traviny a dřeviny. Projekt je realizován prostřednictvím Venkovského mikroregionu Moravice, ve kterém jsou spolupracující obce sdruženy. Dotaci na tento projekt obce získaly z OPŽP. V současné době se projekt nachází ve fázi realizace. Spoluprácí těchto obcí prostřednictvím Venkovského mikroregionu Moravice je posílen celorepublikový trend v oblasti nakládání s BRO. Jednotlivé obce se snaží společně spolupracovat a prostřednictvím Venkovského mikroregionu Moravice hledat vhodné dotační tituly pro nakládání nejen s BRO ale i v celé oblasti odpadového hospodářství. Obce se na celkové částce podílejí 10 % zbytek dotace je čerpáno z OPŽP.

 

Celkové výdaje na projekt: 1 219 196 Kč (Podpora z FS 85 %, dotace SFŽP ČR 5 %, zdroje žadatele 10 %)

ap